Merkezde 3 Tesla MR cihazı ile diz, omuz, el-ayak bileği, kalça, dirsek gibi tüm eklemler, ekstremitelere ait tüm kas - iskelet MR incelemeleri, MR artrografi incelemeleri, servikal – torakal – lomber omurga MR incelemeleri yapılabilmektedir. Kıkırdak hasarına yönelik ayrıntılı renkli MR ile tedaviye yanıt takip edilebilmektedir.

Cihazın iç çapının normalden geniş olması klostrofobik hastaları için avantaj yaratmaktadır; hastalar yarı açık olarak da kabul edilebilmektedir.

128 kesitli BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazı ile tüm kas-iskelet incelemeleri ve ileri tetkik uygulamaları yapılabilmektedir. Son teknolojideki BT cihazı ile noninvaziv yöntemle sadece damardan verilen kontrast madde ile ekstremite anjiografileri yapılabilmektedir.

Skolyoz çekimleri ve ortoröntgeni de içeren tüm direkt grafi incelemeleri en son teknoloji ile dijital sistemlerle çekilmektedir.

Hastaların tüm incelemeleri PACS sistemine aktarılarak saklanmakta, değerlendirmeler dijital ortamda yapılmaktadır. İncelemeler, diğer hastanelerden de görülebilmekte, hastanın diğer hastanelerimizde olan tüm tetkikleri sistemimize yüklenebilmektedir.