SPORA BAŞLAMA AMATÖR
Amatör sporcuların spora başlamadan önce girebilecekleri spesifik muayeneleri kapsar.
LİSANS MUAYENELERİ PRO
Tüm profesyonel sporcuların branş federasyonları tarafından istenen lisans muayenelerini kapsar.
SPESİFİK BRANŞ MUAYENELERİ
Spora başlama öncesi risk öngörülen branş muayenelerini kapsar